Erik Fals

Sprittens flotte resultater af dørtelefonanlæg og adgangskontrol